Jeanne&Olivier Macherel

Steriel voor het leven

Twee echtparen verhalen hoe zij de schok van de onbetwijfelbare onvruchtbaarheid van één van beide levenspartners doorleefd en verwerkt hebben. Na langdurig en pijnlijk afwegen hebben zij uiteindelijk beslist toch geen beroep te doen op de nieuwste (kunstmatige) voortplantingstechnieken. Ze geven aan welke overwegingen en motieven hun keuze bepaalden.

verschenen: Juli 1987, blz. 880

jaargang: 54/10