J.H. van Meurs

Sterven om plaats te maken ?

We zien op alle gebieden die met sterven te maken hebben, een verschuiving van verbod naar toelaatbaarheid, van vrijwillig naar opgelegd of gemanipuleerd, van defecte naar niet-defecte patiënt of cliënt en van individuele naar sociale motivatie. Dit geeft de auteur reden tot ernstige bedenkingen.

verschenen: December 1971, blz. 240

jaargang: 39/03