Richard Foqué

Strategie voor een open universiteit

De Uno denkt wel eens aan een werelduniversiteit, die zou moeten bestaan uit de topuniversiteiten en -instituten van de gehele wereld, zo echter dat ieder zijn eigen identiteit en onafhankelijkheid bewaart. Een dergelijk project lijkt de auteur twijfelachtig, niet in staat om het vacuüm op te vullen waarin normen, waarden en keuzen in onze technologische wereld zich bevinden en de kloof te dempen tussen de wereld van de wetenschap en de wereld van ‘alleman’.

verschenen: Januari 1972, blz. 331

jaargang: 39/04