Adriaansen & Van Bladel

Streven en zijn lezers

De beide hoofdredacteurs brengen verslag uit van de enquête die een half jaar geleden onder de lezers van ons blad werd gehouden. De resultaten blijken een reële aansporing en bemoediging te zijn.

verschenen: September 1971, blz. 1131

jaargang: 38/11