An Ansoms

Streven naar échte groei, ook voor de armsten

De uitdaging voor armoedebestrijding in Rwanda

In de strijd tegen de alomtegenwoordige plattelandsarmoede, ziet de Rwandese overheid de landbouwsector als een ‘motor voor groei’ en een ‘pilaar voor ontwikkeling’. Het landbouw- en landbeleid staart zich echter blind op het streven naar maximaal rendement. Hierdoor bestaat het risico dat beleidsmaatregelen vooral ten goede komen aan een elite van grootschalige boeren, ten koste van de grote massa kleinschalige boeren. Dit artikel onderstreept het belang van het streven naar ‘echte’ groei, ook voor de armsten, een les die niet enkel belangrijk is voor Rwanda.

verschenen: Februari 2007, blz. 136

jaargang: 74/02