Redactie

Streven: Vlaamse editie

In het augustus-september nummer van de jaargang 1977-1978 werd aan de lezers in een korte nota medegedeeld dat de samenwerking tussen de Vlaamse en de Nederlandse redacties voortaan op een andere basis gestoeld wordt. Over de redenen die ons tot deze beslissing geleid hebben, zijn wij de abonnees wat meer uitleg verschuldigd. Een goede gelegenheid om ook kort uiteen te zetten wat wij met Streven voor ogen hebben.

verschenen: Oktober 1978, blz. 3

jaargang: 46/01