N.L. Dodde

Structuralistische pedagogiek: een compromis-wetenschap

In de pedagogiek blijken de convergerende tendensen thans sterker dan de divergerende. Vandaar dat men niet kan zeggen: of empirisch-analytische benaderingswijze of een telelogische en antropologische benadering. De structuralistische pedagogiek biedt voor het samengaan van alle methoden goede perspectieven. Daardoor kan ze als compromis-wetenschap fungeren.

verschenen: Juni 1978, blz. 833

jaargang: 45/09