Karl Rahner

Structurele veranderingen in de kerk – een uitdaging

Het onbehagen over zijn minderheidsstatus in de huidige samenleving verleidt de gelovige makkelijk tot twee verschillende houdingen, die rampzalig zijn voor de toekomst van het christendom: de vlucht in het getto der uitverkorenen of de karakterloze aanpassing aan een volkomen van God vervreemde wereld. Beide gevaren kunnen slechts overwonnen worden door de resolute verwerping van elk relativerend scepticisme, de herontdekking van het specifiek christelijke, de eerlijke erkenning van een reële hiërarchie der geloofswaarheden en de herziening van de maatschappelijke fundering van ambt en gezag.

verschenen: Maart 1975, blz. 483

jaargang: 42/06