A. Knockaert

Structuuranalyse van een bijbeltekst

Overgeleverde en dus vertrouwde teksten lezen wij vaak vanuit het gevestigde vooroordeel , dat wij toch al lang weten wat zij betekenen of te betekenen hebben. In zijn bespreking van een schijnbaar nogal simpel evangelieverhaal toont de auteur aan hoe een objectiverende structuuranalyse ons uit die waan – of die voorbarige wetenschap – kan helpen, en tegelijk onze aandacht scherpt voor de historische en culturele context waarin dat verhaal zijn oorspronkelijke fucntie vervulde.

verschenen: December 1978, blz. 209

jaargang: 46/03