Guido Vanheeswijck

Subtielere talen

Over ‘Uit de tijd vallen’ van David Grossman

In 2012 verscheen de Nederlandse vertaling van Falling Out of Time, het boek waarin David Grossman zijn verdriet om het verlies van zijn zoon Uri beschrijft, en dat van alle ouders van gestorven kinderen. Grossman laat allerlei personages aan het woord die proberen om het bijtende van de tijd te bezweren en de confrontatie – in de tijd – met de dood – buiten de tijd – aan te gaan. Het boek wil morrelen aan grenzen, in subtiele talen berichten over de overkant. Maar hoe verhouden de woorden zich tot de werkelijkheid – al helemaal als het gaat om een ongrijpbare werkelijkheid, namelijk die van het verlangen, die van het goddelijke, die van de natuur?

verschenen: April 2013, blz. 318

jaargang: 80/04