A.R. Haakmat

Suriname, zoals wij het achterlaten

De sociaal-economische ontwikkeling van Suriname

Teneinde ons niet door emotionele overwegingen te laten leiden, is het goed dat we concreet nagaan hoe het met Suriname werkelijk gesteld is. De auteur bespreekt daartoe de economie en in verband daarmee de werkgelegenheid. Zijn conclusie: de opbouw van Suriname is niet alleen en zelfs niet op de eerste plaats een kwestie van geld, maar vooral van mentaliteit, zowel in Suriname als in Nederland.

verschenen: December 1975, blz. 191

jaargang: 43/03