Lisette Keustermans

Sven Delblanc

Gevierd Zweeds schrijver en onbekend buiten Scandinavië

In heel Scandinavië is de Zweed Sven Delblanc een gevierd auteur. Tot aan het eind van de jaren zestig schreef hij maatschappijkritische romans. Ongoocheld over het geringe politieke effect daarvan, ging hij over tot het schrijven van documentaristische rapporten over wantoestanden in Zweden en elders. Tussen 1970 en 1976 verschenen zijn vier Hedelyromans, een soort epische kroniek van de Zweedse boerenmaatschappij. Sindsdien spitst zijn aandacht zich opnieuw toe op de positie van de kunstenaar binnen de maatschappij.

verschenen: Maart 1980, blz. 531

jaargang: 47/06