T. Van Den Hoogen

Synode Nederlandse bischoppen

Een theologische analyse van het document

De veelbesproken Synode van de Nederlandse bischoppen te Rome kreeg haar voorlopig beslag in een vrij lange lijst vnl. ‘praktische’ besluiten en aanbevelingen. De auteur peilt naar de theologische voor-onderstellingen die in dergelijke kerkelijke beleidsopties ten minste impliciet verscholen zitten.

verschenen: Mei 1980, blz. 681

jaargang: 47/08