Aline Sax

‘’t Was voor ons ideaal’

De kloof tussen beeldvorming en collaboratie

Over de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog is al heel wat inkt gevloeid, niet het minst door oud-collaborateurs zelf. In de algemene beeldvorming worden collaborateurs meestal voorgesteld als Vlaams-nationalistische idealisten of katholieke Oostfrontstrijders die door de Duitsers werden verraden. Bestudeert men echter de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs van naderbij, dan kan men concluderen dat de beeldvorming over collaboratie niet altijd strookt met wat in de bronnen is terug te vinden.

verschenen: November 2013, blz. 907

jaargang: 80/10