Matthias J. Bunneghem

Taal als getuige van onheil

Bij Victor Klemperers ‘Lingua Tertii Imperii’

Taal stuurt volgens de Duitse filoloog Victor Klemperer (1881-1960) bewust en onbewust het handelen aan. Daar waar men het precieze en heldere taalgebruik verwaarloost, lonkt dan ook een groot onheil. Klemperer onderbouwt en illustreert deze these in Lingua Terii Imperii, waarin hij de nazistische invloed op het alledaagse spreken en schrijven monstert. Een werk dat onverminderd als opdracht en aansporing kan gelden om de verdachte kantjes van het taalgebruik binnen de risicosamenleving op te sporen.

verschenen: September 2010, blz. 687

jaargang: 77/08