Guido Thys

Taal en macht

Taalfilosofie en sociolinguïstiek hebben onze aandacht gescherpt voor de onvermijdelijke maar problematische relatie tussen taalgebruik en machtsverhouding in de samenleving. Michel Foucault zocht de daardoor veroorzaakte ‘logofobie’ te bezweren vanuit de vele bestaande ‘procedures’ die het vervreemdend misbruik van de taal moeten verhinderen. Maar A. Glucksmann toonde in zijn analyse aan dat die procedures even zovele manipulatiemechanismen (kunnen) zijn, die de vrijheid van onderdanen en machthebbers onderwerpen aan de onaantastbaar geachte en geponeerde (doctrinaire) tekst.

verschenen: Augustus 1979, blz. 988

jaargang: 46/11