Erik De Bom

Taalcompetenties en reële vrijheid

Philippe Van Parijs over taalkundige rechtvaardigheid

In zijn nieuwste boek gaat Philippe Van Parijs in op het probleem van taalkundige (on)rechtvaardigheid. Daarin juicht de auteur onder meer de opmars van het Engels als lingua franca toe, maar bepleit hij tegelijkertijd dat de onrechtvaardigheden die dat met zich meebrengt bestreden moeten worden. In deze bijdrage wordt Linguistic Justice grondig voorgesteld, getoond hoe het aansluit bij Van Parijs’ eerdere werk, en een kritiek geformuleerd.

verschenen: Juli 2012, blz. 598

jaargang: 79/07