H. Daras

Taalkunde als ontwikkelingshulp

Naast het tot diep in Zwart-Afrika gepropageerde Arabisch zijn een aantal oorspronkelijke negertalen op dit moment in volle expansie. In tegenstelling met de culturele politiek van de koloniale en ex-koloniale instanties zijn het haast uitsluitend missionarissen en zendelingen geweest die deze talen eertijds geregistreerd en gecodificeerd hebben en deze mensen staan ook thans nog in voor de totstandkoming van de onontbeerlijk geworden woordenboeken.

verschenen: Maart 1982, blz. 526

jaargang: 49/06