Carlos Tindemans

Tadeusz Rozewicz

Beelden van en voor een onbeleerbare tijd

Na zich als lyrisch dichter al een soliede reputatie verworven te hebben begon de joodse Pool T. Rozewicz vanaf de jaren 50 ook voor het theater te schrijven. Aanvankelijk ging hij de extreem-experimentele toer op, met een vaak hoogst onwelkome ironische en satirische boodschap. Ofschoon zijn recenter theater veel traditioneler is en ten dele zelfs populair werd, onthult het op even indringende wijze de onbeleerde gedweeheid of ongeneeslijke onmacht van de enkeling ten aanzien van vele vormen van collectieve onmenselijkheid.

verschenen: December 1987, blz. 240

jaargang: 55/03