D. Van Coillie

Taoïsme I

Al te vaak werden de Chinese filosofie en wereldbeschouwing verregaand vereenzelvigd met de inzichten en tradities van het confucianisme. Het taoïsme vertegenwoordigt een even belangrijke geestesstroming, die zich uitdrukkelijk en op originele wijze distantieert van een aantal confuciaanse principes én hun maatschappelijke consequenties.

verschenen: Mei 1982, blz. 725

jaargang: 49/08