Dries Van Coillie

Taoïsme II

Sinds de tweede eeuw na Chr. heeft het Taoïsme zich ook georganiseerd en ontwikkeld als een religie, met haar tempels, bedienaren en rituelen, haar geloof en bijgeloof. Dat gaf aanleiding tot hecht in het privé- en sociale leven van de Chinezen gewortelde tradities die, juist omdat de taoïstische ‘kerk’ geen centraal gezag kent, bijzonder moeilijk uit te roeien of te controleren waren door de nieuwe machthebbers op het vasteland.

verschenen: Juni 1982, blz. 811

jaargang: 49/09