Dries Van Coillie

Taoïsme in de Chinese Volksrepubliek

In aansluiting bij zijn bijdragen voer het wijsgerig en religieus taoïsme beschrijft de auteur hoe de leiders van de Chinese Volksrepubliek wel enige lippendienst bewezen aan de proto-wetenschappelijke en sociale verdiensten van het verleden taoïsme, maar het thans toch wensen te beschouwen en behandelen als een louter bijgeloof, dat niet het respect of de omzichtiger behandeling verdient, die zij bereid zijn voor de andere ‘grote’ religies op te brengen.

verschenen: Juli 1982, blz. 925

jaargang: 49/10