Annemarie Estor

Taxi naar het oerland

Over de kunstwerken van Wilma Marijnissen

* Taxi naar het oerland. Over de kunstwerken van Wilma Marijnissen *

verschenen: Oktober 2011, blz. 839

jaargang: 78/09