Louis Van Bladel

Te veel flauwekul over religie?

De Leuvense filosoof Paul Moyaert doceert niet alleen, maar propageert nu ook via Magazine-interviews zijn door Jacques Lacan geïnspireerde ideeën over religie en ethiek. Er wordt volgens hem immers te veel flauwekul verteld over religie en, over religie stelt men geen rationele vragen! In deze bijdrage protesteert Louis Van Bladel tegen dit pleidooi voor een ongelovige rede en een redeloos geloof.

verschenen: Februari 1996, blz. 116

jaargang: 63/02