Henk Jans

Teilhard de Chardin herdacht, geëerd … vergeten?

In september ll. was men in Parijs al aan het eerste eeuwfeest toe van Teilhard de Chardins geboorte. Gaat Teilhard daarmee voorgoed tot de (kerk)geschiedenis behoren, of is het veeleer zo dat zijn intussen alsmaar beter bekende levensloop vaak onvermoede dimensies aan het licht brengt, die nu pas hun profetische en actuele betekenis onthullen?

verschenen: Januari 1982, blz. 299

jaargang: 49/04