Pascal Gielen

Territorium: verhandelen of cultiveren?

Over de Europese eenheidsmarkt als cultureel en politiek splijtzwam

Territorium wordt steeds meer als een markt begrepen. Geld, goederen en mensen moeten daarbinnen vrij kunnen circuleren. De EU vergeet daarbij dat territorium in de eerste plaats via cultuur tot stand komt: niet geld of goederen, maar wel mensen hechten zich aan hun territorium via de betekenis die ze eraan geven. De markt is als integrerend principe hoogst problematisch. Ze leidt tot afgunst, verdeeldheid en exits. Politici zouden meer aandacht moeten hebben voor de culturele geladenheid van het Europese gebied en voor de rol die kunstenaars daarin spelen.

verschenen: September 2017, blz. 675

jaargang: 84/08