Frans Van Bladel

Terugkeer naar het burgerlijk bestaan

Als we tegenwoordig afscheid willen nemen van het burgerlijke bestaan, is het goed dat we weten waarvan we afscheid nemen. Daarvoor kunnen we bijvoorbeeld te rade gaan bij de studie die Carlos Tindemans onlangs heeft gepubliceerd over de 19e eeuwse toneelleterkunde in Vlaanderen. Het beeld van de burgerlijke mens en de burgerlijke samenleving dat daarin wordt geschilderd en de manier waarop dit gebeurt, geven aanleiding tot een paar vragen over mens- en wereldopvatting die we moeilijk al definitief dood kunnen verklaren.

verschenen: Januari 1974, blz. 362

jaargang: 41/04