K. Fens

Terzijde

Liturgische teksten

De auteur moet zijn ergernis kwijt over vele van de liturgische teksten die op het ogenblik in gebruik zijn. Zelf zegt hij ervan: ‘al ben ik geen verzamelaar van ergernissen, ik heb in enkele jaren wel zoveel Nederlandse liturgie-teksten onder ogen gekregen, dat ik onmogelijk kan ontkennen dat in veel gevallen stijlloosheid tot norm is verheven’.

verschenen: Juli 1971, blz. 1068

jaargang: 38/10