K. Fens

Terzijde

Na het najaar II

De auteur zet zijn mijmeringen over de literatuur voort en komt opnieuw tot de conclusie dat er eigenlijk weinig nieuws te vermelden valt. Men keert terug naar verschijnselen van vóór Vijftig, zoals romantisme en ik-verhalen. Als er werkelijk een nieuwe generatie zou komen, bv. de ’tachtigers’ van deze eeuw, zou de klap wel eens hard aan kunnen komen.

verschenen: Mei 1973, blz. 782

jaargang: 40/08