Dirk De Schutter

Thanatopolitiek

We vinden het vanzelfsprekend dat de staat in toenemende mate maatregelen neemt die betrekking hebben op onze gezondheid, vruchtbaarheid, hygiëne, voeding en dat de staat tabellen opstelt waarin geboortecijfers worden opgenomen en sterftecijfers, ongeneeslijke ziektes van kanker tot schizofrenie, kindersterfte, zelfmoord, enz. We noemen dat de verantwoordelijkheid van de welvaartsstaat. In dit artikel worden de grenzen en gevaren van deze bio-politiek afgetast.

verschenen: Mei 2010, blz. 408

jaargang: 77/05