Rutger H. Cornets de Groot

‘That’s a bingo!’

Over ‘Inglourious Basterds’ van Quentin Tarantino

Nagegaan wordt op welke manier de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt herschreven in de film Inglourious Basterds (2009) van Quentin Tarantino, en hoe die zich verhoudt tot vergelijkbare procedés in Tarantino’s andere films. Aan bod komen onder meer zijn narratieve ingrepen, de opbouw en samenstelling van zijn films, het sublieme als esthetische categorie, de taal als wapen en achilleshiel, en ten slotte de suggestie dat film in alle middelen voorziet om tot een aanvaardbare wereld te komen, waarin aan moraal geen behoefte meer is.

verschenen: Februari 2010, blz. 121

jaargang: 77/02