Jan Koenot

‘The Passions’ van Bill Viola: videokunst als voedsel voor de geest

In zijn recente serie ‘The Passions’ heeft de vooraanstaande Amerikaanse videokunstenaar Bill Viola een poging ondernomen om de fundamentele emoties van het bestaan uit te drukken, los van elke anekdotiek. Technisch wijken de meeste werken uit deze serie af van de groots opgezette video-installaties waaraan Viola zijn roem te danken heeft. Inhoudelijk staat hij echter nog steeds voor dezelfde uitdaging, hoe met behulp van visuele middelen aan het onzichtbare gestalte te geven. Viola zoekt vormelijke perfectie tot in het detail. Want voor hem gaat het in de kunst om meer dan vermaak: videobeelden beschouwt hij als voedsel voor de geest.

verschenen: Maart 2004, blz. 206

jaargang: 71/03