Jo F. Dubois

The Running Fence

Praten met Christo

Christo die ooit zijn bewondering uitte voor de unieke, plastische kwaliteit van de Chinese Muur, verklaart in dit gesprek hoe verschillend daarvan zijn Running Fence is geweest die, uiteraard vergankelijk, uitermate beweeglijk en langsheen een oceaan, door het Californische heuvellandschap slingerde, en opmerkelijke acties en reacties opriep bij de bouwers van het kunstwerk en de bewonders in de buurt. Ook Christo’s ‘inpak’-project van de Berlijnse Reichstag en zijn Wrapped Walk Way (wegbedekking) in het park van Kansas City komen ter sprake.

verschenen: November 1978, blz. 153

jaargang: 46/02