Verhalen, rituelen, theater

Tuur Devens

Spel, theater en rituelen geven de mens structuur in de chaos van het leven en de wereld. Theater is ontstaan uit religieuze en andere rituelen en heeft zich in de loop der tijd ont¬wikkeld tot en vertakt in mime, bewegingstheater, episch theater, muziektheater, musi¬cal, spel met poppen en objecten, theater met computeranimaties, theater met videopro¬jecties, enzovoort. Wat opvalt, is dat in deze tijden van onttovering menige voorstelling een queeste is: we lijken weer op zoek naar de vorm van het oerritueel.

verschenen: juli-augustus 2018, blz. 390

jaargang: 85/04