Carlos Tindemans

Theater en antropologie

Theater maakt deel uit van de cultuur. Maar cultuur is ook in hoge mate theater: ‘de hele wereld speelt toneel’. Om sociale processen te beschrijven gebruiken we theatermetaforen. We spreken van ‘rol’ en ‘rollenspel’, ‘scenario’s’, ‘sociale drama’s’, ‘komedie’. Hoe wordt die theatermetafoor in de sociale wetenschappen gehanteerd? En hoe laat dit op zijn beurt beter zien wat het theater tot iets bijzonders maakt? theater en antropologie

verschenen: December 1988, blz. 253

jaargang: 56/03