Carlos Tindemans

Theater en maatschappij

Zijn al dan niet uitgesproken politieke bedoelingen inherent aan het theater, en wat is de feitelijke, politieke relevantie of irrelevantie van het theatergebeuren voor de maatschappij ‘daarbuiten’? De auteur bespreekt een aantal recente publicaties die, min of meer indringend, op deze vragen ingaan, en stelt dat het theater, wezenlijk en niet toevallig, politieke interactie is.

verschenen: April 1979, blz. 627

jaargang: 46/07