Carlos Tindemans

Theater in Boedapest

Een drietal te Boedapest bijgewoonde toneelopvoeringen – géén steekproef van het hedendaagse Hongaarse theater – gaven de auteur enkele kanttekeningen in bij de acteurs- en regisseursprestaties in zo verschillende theatergenres als (een première van) Shakespeare’s Koopman van Venetië, Tsjechow’s Drie zusters en een opmerkelijke moderne versie van een passiespel uit de late middeleeuwen.

verschenen: September 1986, blz. 1001

jaargang: 53/11