Carlos Tindemans

Theater in Mexico

Onderkoeld ritueel

In de zowat 80 schouwburgen van Mexico-stad wordt dag aan dag toneel gespeeld. In de beste gevallen is de keuze van de theaterstof een folkloristische of oubollige aangelegenheid. Maar naar een gepaste of eigentijdse vormgeving, zowel door regisseurs als acteurs, schijnt dit theater nog grotendeels op zoek te moeten gaan.

verschenen: April 1984, blz. 636

jaargang: 51/07