Carlos Tindemans

Theater in Moskou

Onze medewerker is in Moskou geweest, het Mekka van de theaterfan, en heeft daar wat voorstellingen meegemaakt: een in vijf dagen te verorberen, zo zorgvuldig mogelij kgedoseerd assortiment. Dat zijn bericht daarover geen definitief oordeel kan inhouden, spreekt vanzelf. Zijn bespreking van vijf voorstellingen en stukken loopt uit op een voorlopige evaluatie van drie aspecten van het theaterleven in de Sovjethoofdstad: het publiek, het repertoire en de acteur.

verschenen: September 1973, blz. 1075

jaargang: 40/11