Freek Neyrinck

Theater met poppen en figuren

Als bezoeker van het 14e Internationale Festival van het Poppentheater te Dresden heeft de auteur enkele kenmerken genoteerd van de vaak stormachtige evolutie, die het eertijds uitgesproken volkse en traditionele poppenspel de laatste decinnia heeft doorgemaakt. Kwam de impuls tot een artistieke en culturele (her)waardering van het genre aanvankelijk vooral uit de Oostbloklanden (waar de officiële promotie ervan intussen al weer tot een zekere verstarring heeft geleid), dan blijken creatieve vernieuwingen en gedurfde experimenten thans ook in vele andere landen aan de gang te zijn.

verschenen: November 1984, blz. 154

jaargang: 52/02