Carlos Tindemans

Theatertijdschrift

*theatertijdschrift* *Tijdschrift voor theaterwetenschap* *Het toneel-teatraal* *Samenspel* *Scenarium*

verschenen: Januari 1980, blz. 365

jaargang: 47/04