Carlos Tindemans

Theaterwetenschap

Een terreinverkenning

Wat zou theaterwetenschap kunnen en moeten zijn? De auteur geeft een principiële uiteenzetting, die slechts een terreinverkenning wil zijn. De irrationele benadering van het complexe verschijnsel ’theater’ moet vervangen worden door een systematische studie, waarin het wezen van het theater wetenschappelijk wordt blootgelegd. Alleen zo krijgt het theater een theoretische fundering en kan het gecontroleerd worden op zijn effectiviteit.

verschenen: Januari 1972, blz. 367

jaargang: 39/04