Herman Simissen

‘Their name liveth for evermore’

Oorlogsmonumenten en de Eerste Wereldoorlog

Standbeelden, monumenten of gedenktekens zijn voorbeelden van wat de Franse historicus Pierre Nora lieux de mémoire noemt: plaatsen waar het verleden in herinnering wordt geroepen. Oorlogsmonumenten zijn hiervan veel voorkomende voorbeelden. Ze zijn van alle tijden, maar werden in de westerse wereld vooral ook na de Eerste Wereldoorlog geplaatst. Die monumenten hadden veelal een wat andere functie dan oudere oorlogsmonumenten.

verschenen: November 2006, blz. 878

jaargang: 73/10