Paul Beliën

Theologie van het verhaal

Een beetje onverwacht – en zowat overal tegelijk – heeft de theologie opnieuw ontdekt dat zij niet wortelt in begrippen of systemen, maar in verhalen over God. De vraag is dan ook hoe dit verhaal in onze kritische en rationele cultuur og kan, en moet, doorverteld worden.

verschenen: Oktober 1975, blz. 17

jaargang: 43/01