Leo Geerts

Theoretische literatuurwetenschap en praktisch onderzoek

J.J. Overstegens Beperkingen zijn een opmerkelijke poging tot een tegelijk overzichtelijk en inzichtelijke evaluatie van de methodologische recepten en andere vooronderstellingen en vooroordelen in de moderne literatuurwetenschap. In zijn kritische bespreking maakt de auteur o.m. enig voorbehoud ten aanzien van de zogenaamde waardevrijheid die de literatuurwetenschap zou (dienen te) huldigen.

verschenen: Oktober 1983, blz. 59

jaargang: 51/01