Ludo Abicht

Thomas Mann en de Verlichting

Thomas Mann wordt vandaag terecht beschouwd als een van de belangrijkste voorvechters van de Verlichting en tegenstander van het nationaalsocialisme. Dat is echter niet altijd het geval geweest, want in feite kwam hij uit het conservatieve Duits-nationale Bildungsbürgertum en is hij onder invloed van de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van het fascisme de consequente en eloquente humanist geworden die we nog steeds bewonderen. Zijn ontwikkeling is in hoge mate exemplarisch voor de Duitse en Europese intellectuelen van zijn tijd.

verschenen: September 2012, blz. 684

jaargang: 79/08