Wim François

Thomas More en het doodgeknepen kind van moderniteit en tolerantie

In zijn Utopia (1516) beschreef Thomas More de ideale Commonwealth waarin open debat en religieuze tolerantie een duidelijke plaats hebben. Als kanselier ontpopte dezelfde More zich later als een notoir ketterjager. Een mogelijke verklaring voor deze schijnbaar verrassende omslag is dat More de protestantse doctrine van de rechtvaardiging door het geloof alleen beschouwde als een gevaarlijke ondergraving van de deugdenmoraal, die de poort opende voor seksuele losbandigheid en sociale chaos. En uiteindelijk stierf More zelf als martelaar, voor het katholieke geloof.

verschenen: Oktober 2010, blz. 782

jaargang: 77/09