Guido Vanheeswijck

Thucydides’ analyse: een blijvend bezit?

In zijn controversiële boek Balans van de macht. De kloof tussen de Verenigde Staten en Europa hanteert de Amerikaanse politicoloog Robert Kagan een zelfde uitgangspunt als de Griekse historicus Thucydides: wie de macht heeft, zal altijd heersen; de menselijke natuur dwingt dat nu eenmaal af. Voor Thucydides is dat uitgangspunt ‘een bezit voor altijd’. Die opvatting werd door Socrates en Plato hardnekkig bestreden. De inzet van deze eeuwenoude discussie is in de hedendaagse wereldpolitiek nog even relevant.

verschenen: December 2003, blz. 963

jaargang: 70/11