Jan Servaes

Tien jaar Belgische Pers

De kleur van klanken

De laatste tien jaar kreeg de Belgische dag- en weekbladpers niet alleen de algemene weerslag van de economische crisis te verduren, maar zag zij zich bovendien gesteld voor nieuwe uitdagingen als de concurrentie van de nieuwe media en het steeds minder politiek en/of ideologisch gemotiveerd leesgedrag van de overgrote meerderheid van het publiek. Het geboden weerwerk nam vele vormen aan: concentratie en technologische innovatie (van uitgeverijen en drukkerijen), herbevestiging van de regionale thuisbasis van het blad, meer aandacht voor commerciële – veeleer dan redactionele – vernieuwingen en voor samenwerking – veeleer dan botte concurrentie – met de tv en nieuwe media. Welke toekomst deze reddingspogingen en vooral vele daarbij betrokken bladen beschoren is, blijft een ongewisse zaak.

verschenen: September 1986, blz. 1021

jaargang: 53/11