Fernand Van Neste

Tien jaar ethische ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Vlaanderen

In de laatste tien jaar hebben in Vlaanderen belangrijke ontwikkelingen plaatsgehad in het ethisch denken over de gezondheidszorg. Een totaal nieuwe visie op de medische moraal kwam tot stand in een commissie die opgericht werd door de Vereniging van Verzorgingsinstellingen. Het uitgangspunt van deze commissie is: openheid voor de nieuwe ethische stromingen enerzijds, en trouw en gehechtheid aan de christelijke inspiratie anderzijds.

verschenen: November 2004, blz. 898

jaargang: 71/10